Saturday, April 3, 2010

Orang Benar Dan Kasih Anugerah Allah


Orang Benar Dan Kasih Anugerah Allah


· “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup”. ( Yohanes 5: 24 )


· “Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah” ( Yohanes 3: 18 )


· “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." ( Yohanes 3:36 )


· “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” ( Yohanes 3:16 )


Apa yang Allah lakukan terhadap orang berdosa yang diselamatkan adalah menilai kita sebagai orang benar dengan cara mempertalikan diri kita dengan Kristus Yesus yang kita percayai. Status dimuka pengadilan Allah seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa oleh karena penalti untuk dosa sudah dibayar lunas oleh Kristus secara sempurna di atas kayu salib.

( Bdk 1 Kor 6 : 20, 1 Pet 1:18-19 )

Oleh sebab itu, ia harus menerima anugerah Allah yang khusus ( special revelation) supaya ia dapat percaya dan menerima jalan keselamatan Allah dalam Putera-Nya yang tunggal Yesus Kristus. Realita mengimani karya keselamatan Allah ini disebut sebagai realita kelahiran baru dalam Roh Kudus ( Yoh 3:3-13). Manusia yang lama sudah mati, dan ia sekarang hidup dengan status yang baru sebagai manusia baru anak-anak Allah.


“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang” ( 2 Kor 5:17 )


Status yang baru inilah yang membuat dia yang masih jatuh bangun dalam dosa dan kelemahan tidak lagi disebut/ diperhitungkan Allah sebagai orang-orang berdosa. ( 1 Yoh 3:6-9).


· “Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia.Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar; barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah”( 1 Yohanes 3:6-9 )


· “ Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia( 1 Yohanes 2 : 1-2 )


Soli Deo Gloria


Daftar Pustaka :


· “ Mengenal Dan Bergaul Dengan Allah ( Sebuah Refleksi Iman Kristen Pada Allah Yang Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Kristus ) Oleh : Pdt. Yakub B. Susabda. Ph.D ( Gospel Press )


No comments:

Post a Comment