Sunday, November 15, 2009

Pernikahan Dan Keluarga Kristen : " Cerai ! Bolehkah ? "


PERNIKAHAN DAN KELUARGA KRISTEN : “ CERAI ! BOLEHKAH ? “


“Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak “ ( 1 Korintus 7:1-5 )


Apa jalan keluar terbaik bagi pasangan suami istri yang konfliknya sudah memuncak ? Firman Tuhan dalam Matius 19:6 “….mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia “ ( Mat 19:6).

Kalau begitu tidak perlu menikah, hidup bersama saja tanpa ikatan perkawinan, tanpa komitmen. Gaya hidup seperti ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di mata Tuhan adalah dosa. Rasul Paulus berkata, daripada jatuh dalam dosa, lebih baik menikah ( Bdk 1 Kor 7:2 ).

Ingatkah dulu waktu anda belum punya pacar, setiap hari khawatir kapan mendapat pacar ? Waktu anda sedang pacaran, anda selalu mennatikan kabar dari dia dan hati anda selalu berbunga-bunga. Anda selalu menantikan saat bertemu si dia.

Lalu setelah menikah, masakan anda berkata : “ Ia sudah terlalu menyakiti hatiku. Aku tak tahan lagi hidup bersama dia. Aku mau cerai saja ! “

Siapa yang berhak memutuskan ikatan perkawinan ? Suami ? Atau istri ? Tidak ada! Tak ada satupun manusia yang berhak memutuskan ikatan perjanjian perkawinan. Rasul Paulus dalam 1 Kor 7:5 dengan tegas menulis, “ Janganlah kamu saling menjauhi,….” Tentunya hal ini berlaku untuk pasangan yang diberkati di gereja yaitu bagi suami dan istri yang sudah mengucapkan janji pernikahan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat.

Pernikahan kudus adalah ikatan perjanjian ( covenant ) seperti perjanjian Allah dengan umat-Nya. Salah satu penyataan Allah kepada umat Israel adalah “ Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku “ ( Yes 43:1 ).

Hanya oleh karena anugerah-Nya pasangan suami istri (pasutri) dapat saling memberi diri, saling menerima apa adanya, saling mengampuni, dan saling menguduskan. Kalau anda sedang mengalami konflik dengan pasangan hidup anda, berdoalah ! Mintalah kasih setia Allah memenuhi kembali hati anda. Ingatlah Tuhan Yesus sudah memberi diri-Nya untuk anda dan pasangan hidup anda. Anda dan dia adalah satu di dalam Tuhan. Hai pasutri Kristen, janganlah sedetikpun berpikir untuk cerai. Tidak ada kata “cerai” dalam kamus pernikahan Kristen !

Pernikahan diciptakan sebagai hubungan yang permanen ( Bdk Kej 2;24, Mat 19:4). Alkitab juga berkata bahwa perceraian adalah dosa dan dibenci Tuhan ( Mal 2:16 ).

Cobalah kita baca dan renungkan ayat Firman Tuhan dibawah ini :


“Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel -- juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!” ( Maleakhi 2:16 )


Perceraian tidak berasal dari Allah dan tidak pernah direstui Allah baik melalui para nabi maupun melalui para rasul. Perceraian terjadi oleh buatan manusia dan karena kedegilan hati manusia. Umat Israel yang seharusnya menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain justru gagal dan meniru kebiasaan buruk dari bangsa kafir untuk mempraktekkan perceraian di tengah-tengah umat Israel. Tuhan Yesus sendiri melarang perceraian dan pernikahan kembali setelah perceraian.

Membuat pernikahan menjadi lebih baik itu berarti menjauhkan diri dari pemikiran perceraian dari setiap pasangan Kristen. Perceraian bukan jalan yang terbaik dalam pemecahan permasalahan suami istri, melainkan penyelesaian dengan cinta kasih dari Kristus, dengan perdamaian dan usaha keras dari pasutri untuk menjaga pernikahan. Suami-istri harus berusaha menyelamatkan pernikahan dengan sedalam-dalam dan sesempurnanya. Pernikahan yang tetap berdasarkan Firman Allah akan tetap diberkati Allah. Kasih, kesetiaan dan ketaatan terhadap Firman Allah akan melindungi pernikahan Kristen dari segala pengaruh buruk dan kehancuran dari dunia yang berdosa dimana orang percaya diutus. Oleh sebab itu keluarga Kristen harus menolak perceraian dan pernikahan kembali.


33 comments:

 1. 1.Orang Islam mendakwa orang Kristian membenci Nabi Muhammad s.a.w.
  -Bagaimana pula dengan orang Islam yang membenci orang Kristian? "Jikalau dunia (musuh Kristian) membenci kamu (orang Kristian), ingatlah bahawa mereka telah terlebih dahulu membenci aku (Yesus Kristus)." (John 15:18)
  -"Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar." (Maryam:34)

  2.Orang Islam mendakwa hanya agama Islam sahaja yang menjanjikan kebenaran.
  -"Barangsiapa mencari agama lain (selain Islam), maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi." (Ali Imran:85)
  -Bagi orang Kristian, Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup (John 14:6).
  -Orang Islam ingin menyangkal? Baca ayat ini "Dan hendaklah orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya (Kitab Injil)." (Al-Maidah:47)
  -Al-Maidah:47 telah membuktikan bahawa Kitab Injil adalah firman Tuhan yang sebenarnya, dan disokong oleh Al-Maidah:46 yang berbunyi "Dan kami telah memberikan kepadanya (pengikut Injil) Kitab Injil, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya (yang menerangi kehidupan), dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa."

  (Pembela Kristian)

  ReplyDelete
 2. sambungan...

  3.Berkenaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang mengajar agama tauhid yang berkonsepkan satu Tuhan.
  -1 Korintus 8:6 berbunyi: "...bagi kita (pengikut Injil, hanya ada satu Tuhan sahaja, daripadaNya berasal segala sesuatu..."
  -Orang Islam telah beranggapan bahawa Nabi Ibrahim telah mengajar agama Islam. Agama Islam hanya muncul secara sah selepas kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda adalah nabi ke-25, Nabi Ibrahim adalah nabi ke-6, logikkah jika kita berpendapat bahawa Nabi Ibrahim telah mengajar agama Islam? Kalau logik, saya juga boleh berpendapat bahawa Nabi Ibrahim juga telah mengajar agama Kristian.

  4.Orang Islam mengatakan bahawa agama Kristian berpecah-belah.
  -Agama Kristian telah terbahagi kepada 2 mazhab utama: Katolik dan Protestan. Di bawah mazhab Protestan, terbahagi lagi kepada pelbagai sub-mazhab, manakala Katolik kekal sebagai satu mazhab tanpa terbahagi. Namun, kami tetap berpegang kepada iman yang satu iaitu Yesus sebagai Penyelamat Dunia, dan Kitab Injil adalah sumber rujukan yang sahih.
  -Agama Islam pula telah terbahagi kepada 4 mazhab utama: Syafie, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ini juga bukti bahawa agama Islam telah berpecah.

  (Pembela Kristian)

  ReplyDelete
 3. Bahagian 1:

  Sebagai seorang pengikut Yesus Kristus yang taat, secara peribadinya, saya amat sedih setiap kali mendengar dan melihat saudara-saudara seiman meninggalkan ajaran Yesus Kristus, yakni keluar dari ajaran Kristian dan memeluk agama-agama lain khususnya Islam. Di Malaysia, melalui pemerhatian saya sendiri, terdapat banyak sebab yang mendorong seseorang untuk memeluk Islam, antaranya adalah perkahwinan, mengejar pangkat, dan kesenangan hidup, amat sedikit yang memeluk Islam atas dasar kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Banyak contoh-contoh yang telah membawa saya kepada kesimpulan sedemikian.

  Jika orang Islam boleh mengatakan bahawa ajaran Islam itu sungguh indah, saya juga boleh mengatakan bahawa ajaran Kristian juga seindah ajaran Islam. Keindahan ajaran Kristian hanya dapat dirasai apabila kita betul-betul taat dan menghayatinya. Saya telah memperoleh banyak keberkatan daripada Tuhan sepanjang kehidupan saya, Alleluia! Saya tidak nafikan bahawa kejayaan demi kejayaan yang saya kecapi selama ini adalah atas dasar berkat daripada Tuhan. Saya sangat berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Kristus yang telah terkandung di dalam Kitab Injil, dan sesungguhnya Injil adalah sumber rujukan bagi kehidupan sebagai seorang Kristian. Saya telah tertarik dengan satu firman berbunyi “Doa orang yang benar, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya” (Yakobus 5:16). Firman tersebut telah saya jadikan sebagai panduan untuk saya berdoa kepada Tuhan, syukur dan puji kepada Tuhan kerana banyak daripada permintaan doa saya telah dimakbulkan.

  (Pembela Kristian)

  ReplyDelete
 4. Bahagian 2:

  Tiga konsep asas ajaran Kristian adalah iman, harapan, dan kasih (1 Korintus 13:13). Apakah iman, apakah harapan, dan apakah kasih dalam Kristian? Jawapan bagi soalan-soalan tersebut telah terdapat di dalam Kitab Injil. “Iman” pada pendapat saya bererti “kepercayaan”. Saya mencadangkan setiap orang Kristian memiliki iman berdasarkan Markus 13:13 yang berbunyi “Kamu akan dibenci oleh semua orang (merujuk kepada musuh-musuh Kristian) kerana namaKu (merujuk kepada Yesus Kristus), tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat (merujuk kepada hari penghakiman)”. Saya telah berpendapat di sini, jika kita telah dilahirkan sebagai seorang Kristian, kita seharusnya mati sebagai seorang Kristian.

  Perkara kedua, tentang harapan. Dalam Kristian, harapan sentiasa wujud, harapan untuk bertaubat, harapan untuk kedamaian dunia, harapan untuk memperoleh kesenangan hidup, dan sebagainya. Ingat Yakobus 5:13 yang berbunyi “Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa”. Tuhan akan memakbulkan doa kita dengan syarat kita jangan menjauhkan diri daripada Tuhan dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah-perintah agama.

  Ketiga, pengertian kasih. Kristian adalah agama yang menuntut umatnya untuk memiliki perasaan kasih terhadap sekelilingnya, sekeliling bermaksud benda hidup dan benda bukan hidup. Kasih berdasarkan 1 Korintus 13:4-6 bermaksud sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita kerana ketidakadilan, dan kasih tiada kesudahannya. Saya juga telah tertarik dengan satu firman “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Matius 5:44), betapa mulianya hati seorang Kristian. Dan saya berasa sangat hairan, kenapa ajaran Islam menuntut umatnya untuk berjihad habis-habisan menentang musuh-musuh Islam?

  (Pembela Kristian)

  ReplyDelete
 5. Bahagian 3:

  Di Malaysia, hampir setiap hari kita mendengar dan melihat di media massa dan media cetak tentang penindasan-penindasan terhadap orang Islam di Selatan Thailand, Selatan Filipina, dan banyak lagi. Tetapi, kita tidak pernah tahu penindasan-penindasan terhadap orang Kristian di Nigeria, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Mesir, Iran, Iraq, Arab Saudi, dan banyak lagi negara-negara Islam yang lain. Orang Islam yang telah ditindas, akan bangkit melawan melalui keganasan, contoh-contoh terdekat adalah di Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Mereka bangkit dengan membentuk kumpulan ekstrimis. Bagaimana pula dengan orang Kristian yang telah ditindas? Mereka tidak bangkit melawan melalui keganasan, sebaliknya mereka tetap sabar dengan ujian-ujian dan tidak menyimpan dendam kerana iman dan kasih Kristian yang telah wujud di dalam diri mereka. Mereka tidak berputus-asa dan sentiasa mengharapkan harapan.

  Di Pakistan, 95% daripada rakyatnya adalah Islam, manakala Kristian hanya 1.7%. Bagaimana nasib-nasib Kristian di sana? Hanya Tuhan saja yang tahu. Orang Kristian mewakili 70% rakyat Pakistan yang miskin, lelaki-lelaki Kristian ditangkap dan dikurung, jika terdapat orang Kristian yang enggan memeluk Islam; mereka akan dibunuh dengan kejam, rumah-rumah orang Kristian dibakar; begitu juga dengan gereja-gereja dan sekolah-sekolah misionari. Begitu juga di Afghanistan. Di Nigeria, golongan pemimpin agama seperti paderi-paderi menjadi sasaran, gereja-gereja turut dibakar dan orang Kristian dibunuh. Di Bangladesh pula, orang Kristian tidak diberikan peluang untuk bekerja di sektor kerajaan, mereka dipaksa untuk memeluk Islam, gereja-gereja dan rumah-rumah dibakar, rogol dan bunuh sudah menjadi kebiasaan terhadap orang Kristian (Sumber: http://www.persecution.org/suffering/country_info.php). Kenapa mereka sanggup membakar gereja yang telah dianggap sebagai rumah Tuhan? Kenapa mereka sanggup membakar rumah dan membunuh orang lain? Manusia ada hak untuk hidup dan hanya Tuhan yang boleh tentukan nyawa manusia. Kenapa mereka sanggup merogol anak-anak gadis? Wanita adalah golongan yang lemah dan mereka sepatutnya telah diberi perlindungan. Ke mana hilangnya kasih dalam Islam?

  Mother Teresa adalah contoh seorang Kristian yang boleh digelar sebagai seorang Kristian yang sejati. Kehidupan beliau penuh dengan rasa kasih. Beliau telah melaksanakan tuntutan-tuntutan ajaran Kristian dengan baik sekali. Tidak hairanlah jika beliau telah dianugerahkan Hadiah Nobel Keamanan pada tahun 1979. Bonda Maria adalah simbol dan contoh ibu yang baik. Saya pernah membaca satu artikel, tentang Our Lady of Saydnaya, iaitu sebuah gereja lama di Syria. Gereja tersebut telah menjadi tumpuan para umat Islam seluruh Syria khususnya golongan wanita yang telah bergelar ibu. Pasti anda tertanya-tanya kenapa hal ini sedemikian? Mereka mengakui bahawa mereka telah percayakan Bonda Maria, dan mereka ke gereja tersebut untuk mendapatkan keberkatan dan penyembuhan penyakit daripada Bonda Maria. Mereka sangat yakin kerana semenjak 1500 tahun yang lalu, banyak kesaksian telah berlaku kepada mereka yang pernah datang ke gereja tersebut (Sumber: National Geographic Magazine, June 2009 Edition).

  Terakhir daripada saya, orang Kristian janganlah menjauhi Kristus, apatah lagi meninggalkan ajaran Kristus. Mungkin di dunia, kita boleh menjauhkan diri daripada Kristus, tetapi ingat, pada hari penghakiman, kita akan dihakimi oleh Kristus, tidak kira orang Kristian, orang Islam, dan sebagainya. Saya pasti Kristus akan berasa sedih apabila satu per satu umatNya meninggalkan ajaran-ajaran yang telah Beliau turunkan. Semoga umat Kristian terus diberikan perlindungan dan dijauhkan daripada ujian-ujian dunia. Amen.

  (Pembela Kristian)

  ReplyDelete
 6. mantap, menguatkan iman
  salam damai

  ReplyDelete
 7. http://wirajhana-eka.blogspot.com/2008/10/einstein-untuk-kategori-agama-kosmis.html

  ReplyDelete
 8. Gak masuk akal. Kalau sudah tidak bisa bersatu dalam pernikahan tetapi harus tetap bersatu. itulah yang menyebabkan orang kristen eropa khususnya amerika melakukan praktik kumpul kebo agar suatu saat nanti jika mereka tidak cocok mereka bisa berpisah. Kalau memang sudah tidak cocok ya berpisah aja baik-baik dari pada bersama tetapi ribut setiap hari. Agama yang tak masuk akal.

  ReplyDelete
 9. Sila kamu masing2 bertanya pada Tuhan,

  Mana lebih utama bagi Tuhan, ikatan nikah itu atau orang yang berada dalam ikatan itu?

  Bagaimana dengan nasib wanita yang ditindas, dipukul, dan dihina oleh suami mereka?

  Suami yang berlaku zina?

  Anak-anak kecil yang diabaikan oleh bapa yang tidak bertanggungjawab?

  Adakah Tuhan Yesus masih bilang peduli dengan nasib mereka, yang penting ikatan nikah itu jangan diceraikan?

  Di mana KASIH? Bukankah Tuhan itu KASIH?

  Tuhan Yesus tidak akan mengubah sifat si suami menjadi baik dengan tiba-tiba, itu mesti datang dari keinginan suami itu sendiri atas dasar pilihan hatinya sendiri yang rela.

  Jikalau si suami keras hati?

  1Cor 7:27-28
  The one bound to a wife should not seek divorce. The one released from a wife should not seek marriage. But if you marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face difficult circumstances, and I am trying to spare you such problems.

  (Kalau kamu bernikah semula, kamu tidak berdosa)

  Maaf.

  ReplyDelete
 10. ilmu kamumasih kurang silakan belajarlagi tentang agama lain?? seperti islam ..
  niscaya kamu akan tenang.. arti alquran yang kamu tulis itu salah .. dan artiinjil yang kamu tulis juga masih salah...
  pelajari nahwu dan saraf jika kamu inginmengartikan al quran...
  pembela muslim arifulaji@ymail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wah,belajar islam,orang yg ngerti mana mau,lha diajari poligami,diajari bunuh sdr yg murtad,diajari jihat(bunuh orang,penggal kafir),diajarin ngebom Bali,dan yg penting tdk diajari kasih,hehehe ,ngecap agama indah tapi ketahuan belangnya

   Delete
 11. napa bingung-bingung sih....emang orang Kristen biarpun udah merrid tapi masih bisa maen freesex,homosex loh...ama kebo juga bisa.....ha...ha...ha....

  ReplyDelete
 12. hai semuanya ....kalian tau gak kenapa pendeta2 Kristen gak boleh merid...........jawabannya adalah mereka boleh ngentot sama biarawati......maen homosek juga bole....nyodomi anjing juga boleh....nyodomin patung Yesus sangat dianjurkan dan dapat pahala loe....ha...ha.....ho...hoo....hi...hi..hi...

  ReplyDelete
 13. capa bilang gak boleh merid.....boleh kok cuman boleh juga maen freesex sama suster2 n laen2,homosex........pokoknya dalam Kristen tuh semua yang enak-enak boleh kok..........gak ada larangan......mau?

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. SEMOGA TUHAN MAU MEMAAFKAN MEREKA YANG BERKOMENTAR KASAR, CABUL, DAN PENUH KEBENCIAN.

  ReplyDelete
 16. orang kristen enak banget yaaa........

  ReplyDelete
 17. buat anonymous,april 11,2011 1:50 PM dan february 27,2011 semoga Tuhan mengampuni atas segala finah yang telah kamu lakukan, dan semoga kamu lekas diberi hidayah ( dibimbing Roh Kudus ) agar cepat menyadari akan kekeliruannya dan menjadi orang yang santun..... amin,

  ReplyDelete
 18. coba.search.google.ketik. LIMA ALASAN MENINGGALKAN ISLAM

  coba baca sampai habis dan bantah artikel ini klo bisa ? tq GBU

  ReplyDelete
 19. wah....enak banget dong jadi Kristen............bisa freesex..............ah..oh..ah..uhh...

  ReplyDelete
 20. Yesus saja bilang boleh cerai .... ehh yang namanya kristen malah melarang cerai ...

  Kristen malah menentang ajaran Yesus ...

  Matius 5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya KECUALI karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

  Matius 19:9 Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, KECUALI karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

  ReplyDelete
 21. ya gak boleh cerai dong......karena boleh maen freeesex n homo sex

  ReplyDelete
 22. orang Kristen enak banget ya.............semua boleh........gak ada larangan apa pun.........kayak animals aja ya..........

  ReplyDelete
 23. Tuhan ampuni setiap orang - orang yang berkomentar yang tidak baik,,biar roh kudus yang ubahkan setiap hati Kami .Go Changes..

  ReplyDelete
 24. pernikahan menurut Tuhan Yesus adalah suatu dispensasi, bukan perintah. Yang Tuhan perintahkan kepada orang beriman adalah agar menguduskan diri sampai sempurna, sehingga kelak pada saatnya (hari penghakiman/ pesta kawin) dapat bertemu Tuhan Yesus dengan pakaian yang indah.
  Untuk informasi yang lebih detail tentang perkawinan menurut Tuhan Yesus, silahkan kunjungi blog 'Firman Yesus Kristus' di logiayesus@gmail.com.

  ReplyDelete
 25. pentesan orang Kristen boleh freesex,homosex dll

  ReplyDelete
 26. orang2 yang mencela hanya bisa menghakimi,,,udah jelas apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan,,dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk freesex, atau homo sex..maka janji pernikahan itu adalah janji suci dihadapan Tuhan,,,dan itu dilakukan oleh wanita dan pria,,

  saya bukan menghakimi orang islam,,tapi kenyataannya diislamlah yang mengajarkan freesex,,boleh cerai seenaknya,,ntar kawin lagi,,abis itu poligami,,,boleh punya istri banyak bahkan ampe seribu,,bahkan boleh nikahi anak bocah lagi,,gak mengangp suci janji pernikahan dihadpn Tuhan..

  ReplyDelete
 27. apa gak kebalik tuh...liat tuh di Barat.....tolol

  ReplyDelete
 28. smua orang bisa melakukanya (free seks), bukan krna agamanya tp orangnya yg salah...

  ReplyDelete
 29. semua agama memiliki ajaran yang baik ingin menyelamatkan umatnya ke jalan yg benar namun semua di rusak oleh umat2nya sendiri..manusia yang tidak berakhlak,tdk bermoral saling hujat..jika kalian saling menghujat satu sama lain saya menganjurkan untuk bergabung bersama saya di LUCIFER BLACKNESS COMMUNITY..itu lebih baik jika kalian pemeluk salah satu agama namun hanya saling menghujat.

  son of lucifer :

  jack brow

  ReplyDelete
 30. semua agama baik adanya hanya manusia nya yg tdk baik sehingga terjadi perseteruan satu sama lain..saudara2 ku baik kaum moeslem,nasrani,budhis,hindu,kong hu chu dll bersatulah saling topang untuk menuju ke kehidupan yg lebih baik..bagaimana jika perang agama kita rubah perangi saja para koruptor..?? supaya kita makin maju dan tdk tertinggal..bangsa kita kaya namun masuk dlm kategori bangsa yg memiliki hutang cukup banyak lho..so peace for all of u guys..

  ReplyDelete
 31. napa sih orang2 pada ribut soal agama...itu kan masalah individual...banyak orann norak di zaman modern

  ReplyDelete
 32. kalau buat blog kaya gini lebih baik option komennya di blokir aja. Bikin ribut antar agama saja.

  ReplyDelete